Trafikselskaberne i Danmark

Trafikselskaberne i Danmark - Danish Public Transport Authorities - er trafikselskabernes platform, hvorfra de kan varetage fælles interesser. Dels fagligt i form af et samarbejde. Dels politisk som et talerør.

Foreningen arbejder bl.a. for øget fokus på bussen som sammenhængskraft i den kollektiv trafik samt bedre koordinering mellem trafikformer.

TiD blev stiftet 01.08.2008. Medlemmerne er de seks danske trafikselskaber: BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik.

Foreningen ledes af en politisk bestyrelse bestående af formanden fra hvert trafikselskab samt næstformanden for Movia. Formand for Trafikselskaberne i Danmark er Morten Andersen, formand for FynBus.

 

Bulletin
TiD udsender en månedlig bulletin med nyt fra trafikselskaberne specifikt og kollektiv transport generelt. Se et eksempel her. Ønsker du at modtage bulletinen, så kontakt sekretariatet.

Nyheder

31/08 2017

Trafikselskaberne har aftalt at fortsætte samarbejdet om landsdækkende handicapkørsel efter udløbet af den 2-årige forsøgsperiode ultimo 2017.

Læs evt. mere her: Pressemeddelelse og samarbejdsaftale

22/03 2017

Der er sammensat et spændende program med fokus på takstharmonisering, Den Samlede Rejse og trafikplaner og indpasning af letbaner. Endvidere er indlagt besøg hos Aarhus Letbane.

Se det fulde program her.


Pressemeddelelser


Tidligere pressemeddelelser

Høringssvar

14/08 2017 Taxilov
Tidligere høringssvar