Trafikselskaberne i Danmark

Trafikselskaberne i Danmark - Danish Public Transport Authorities - er trafikselskabernes platform, hvorfra de kan varetage fælles interesser. Dels fagligt i form af et samarbejde. Dels politisk som et talerør.

Foreningen arbejder bl.a. for øget fokus på bussen som sammenhængskraft i den kollektiv trafik samt bedre koordinering mellem trafikformer.

TiD blev stiftet 01.08.2008. Medlemmerne er de seks danske trafikselskaber: BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik.

Foreningen ledes af en politisk bestyrelse bestående af formanden fra hvert trafikselskab samt næstformanden for Movia. Formand for Trafikselskaberne i Danmark er Morten Andersen, formand for FynBus.

 

Bulletin
TiD udsender en månedlig bulletin med nyt fra trafikselskaberne specifikt og kollektiv transport generelt. Se et eksempel her. Ønsker du at modtage bulletinen, så kontakt sekretariatet.

Nyheder

22/03 2017

Der er sammensat et spændende program med fokus på takstharmonisering, Den Samlede Rejse og trafikplaner og indpasning af letbaner. Endvidere er indlagt besøg hos Aarhus Letbane.

Se det fulde program her.


31/05 2016

Transport- og bygningsministeren har anmodet Trafikselskaberne i Danmark (TiD) om en redegørelse om administrationen af Flextrafik – kommuner og regioners koordinerede kollektive trafik.

Pressemeddelelser


Tidligere pressemeddelelser

Høringssvar

Tidligere høringssvar