Trafikselskaberne i Danmark

Trafikselskaberne i Danmark - Danish Public Transport Authorities - er trafikselskabernes platform, hvorfra de kan varetage fælles interesser. Dels fagligt i form af et samarbejde. Dels politisk som et talerør.

Foreningen arbejder bl.a. for øget fokus på bussen som sammenhængskraft i den kollektiv trafik samt bedre koordinering mellem trafikformer.

TiD blev stiftet 01.08.2008. Medlemmerne er de seks danske trafikselskaber: BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik.

Foreningen ledes af en politisk bestyrelse bestående af formanden fra hvert trafikselskab samt næstformanden for Movia. Formand for Trafikselskaberne i Danmark er Claus Wistoft, formand for Midttrafik.

 

Bulletin
TiD udsender en månedlig bulletin med nyt fra trafikselskaberne specifikt og kollektiv transport generelt. Se et eksempel her. Ønsker du at modtage bulletinen, så kontakt sekretariatet.

Nyheder

20/04 2018

 Pr. 1. juli 2018 udvides den individuelle handicapkørsel til at omfatte blinde og stærkt svagsynede (synsstyrke 10 pct. eller mindre). Den udvidede ordning fortsætter som hidtil med kommunal visitering. Læs evt. kort notat om ordningen her.

31/08 2017

Trafikselskaberne har aftalt at fortsætte samarbejdet om landsdækkende handicapkørsel efter udløbet af den 2-årige forsøgsperiode ultimo 2017.

Læs evt. mere her: Pressemeddelelse og samarbejdsaftale

Pressemeddelelser


Tidligere pressemeddelelser

Høringssvar

14/08 2017 Taxilov
Tidligere høringssvar