UDBUD

Trafikselskaberne udliciterer bl.a. den kollektive bustrafik og handicapkørsel. Private selskaber indkøber busser og biler og driver garageanlæggene. Det er de private selskaber, som ansætter chauffører og andet personale til at udføre kørslen.Trafikselskaberne har altså ingen busser og ingen chauffører ansat.

Betingelser
Trafikselskaberne bestemmer, hvordan der skal laves udbud på de enkelte ruter. Udbudsbetingelserne bliver udarbejdet i tæt samarbejde med kommuner og region således, at de lokale og regionale ønsker til kørselsomfang, kvalitet og service mv. bliver synliggjort. Ansvarsfordelingen er derfor sådan, at region og kommunerne udmelder ønskede kvalitetskrav, mens trafikselskaberne har ansvar for udbud, den løbende administration og kvalitetsstyring.

I kravspecifikationen fastlægges blandt andet
• Kørselsomfang
• Krav til kørselsmateriel
• Krav til IT-platforme, snitflader mv
• Krav til kvalitet og service
• Krav til samarbejde i kontraktperioden

Trafikselskabernes udbud følger EU-reglerne på området. Udbuddene bliver annonceret i EF-Tidende og på selskabernes hjemmesider, hvor udbudsbetingelserne findes. Her på sitet skal der med tiden være et udbudssite, hvor man kan danne sig et overblik over de udbud, der er i alle selskaber.

Movia arbejder med et helt nyt system til at håndtere udbud, hvor operatører prækvalificerer sig for 3 år ad gangen til at byde. Læs mere under kvalifikationsordning.