UDBUD

/

OMKOSTNINGSINDEKS

Trafikselskaberne i Danmark har i samarbejde med Danske Busvognmænd og Dansk Kollektiv Trafik udviklet et nyt landdækkende omkostningsindeks, der skal danne grundlag for kontraktreguleringen fremover.

Omkostningsindekset offentliggøres månedligt og er baseret på løn-, pris- og renteindeks fra Danmarks Statistik. Trafikselskaberne i Danmark anbefaler i den forbindelse månedlig regulering af alle fremtidige kontrakter. Den månedlige publikation indeholder endvidere en prognose for den fremtidige udvikling i omkostningsindsekset, der er baseret på indeksets historiske udvikling.

Her på siden findes de tre senest offentliggjorte omkostningsindeks. Tidligere publikationer kan også findes, ved at klikke på linket Mere

Kildearket, der bruges til beregning af omkostningsindekset, kan findes her. Kildearket giver mulighed for at se, hvordan omkostningsindekset er beregnet, og det er muligt at ændre delindeks, vægte eller skøn til fx brug for en følsomhedsanalyse.

Omkostningsindekset for en given måned vil være tilgængeligt her på siden den 20. i måneden forinden.

Trafikselskaberne i Danmark har udfærdiget et notat, der beskriver baggrunden for og metoden bag beregningen af omkostningsindekset. Notatet kan hentes her.

Mere

Adobe Reader

For at kunne læse notater og publikationer på trafikselskaberne.dk, skal du have Adobe Reader installeret.

Klik her for at hente nyeste version af Adobe Reader.