UDBUD

/

GASOMKOSTNINGSINDEKS

Trafikselskaberne i Danmark har udviklet et nyt gasomkostningsindeks. Det er en variant af det fælles omkostningsindeks, som beregnes hver måned af Trafikselskaberne i Danmark.

I kontrakter med gasbusser sker reguleringen helt eller delvist, afhængigt af formuleringen i den enkelte kontrakt, efter udviklingen i gasomkostningsindekset.

Ved beregningen af gasomkostningsindeks erstattes forbrugerprisindekset for dieselolie med et særligt gasprisindeks. Dette gasprisindeks beregnes ud fra udviklingen i følgende:

  • Månedlig spotpris fra Gaspoint Nordic to måneder tidligere
  • Udgifter til distribution, fra Energitilsynets naturgasprisstatistik fem måneder tidligere
  • Energiafgifter (Mineralolieafgift, CO2-afgift, NOX-afgift), aktuelle satser fra Skatteministeriet

Gasomkostningsindekset beregnes således, at det for januar 2015 bliver 109,1 ligesom det almindelige omkostningsindeks.

Hvis et eller flere af de delindeks, der indgår i de to omkostningsindeks, bortfalder eller ændrer indhold i kontraktperioden, forbeholder kontraktgiveren sig ret til at indsætte et andet tilsvarende indeks. Dette vil ske efter drøftelser mellem Trafikselskaberne i Danmark, Danske Busvognmænd og Dansk Kollektiv Trafik.

Trafikselskaberne i Danmark har udfærdiget et notat, der beskriver baggrunden for og metoden bag beregningen af det generelle omkostningsindeks. Notatet kan hentes her.


Gasomkostningsindeks:
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
Juni 2018
Maj 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018
December 2017
November 2017 ***
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Marts 2017
Februar 2017
Januar 2017
December 2016
November 2016 **
Oktober 2016 **
September 2016 **
August 2016 **
Juli 2016 * **
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
Februar 2016
Januar 2016
December 2015
November 2015

Se hvordan omkostningsindekset er beregnet - du har mulighed for selv at kunne ændre delindeks, vægte eller skøn til brug for fx en følsomhedsanalyse via dette kildeark.

* Opdatering 30.06 skyldes fejl fra DST. Rente ændret fra 0,75 til 0,83

** Opdatering 14.11 skyldes nedsat NOx-afgift med virkning fra 1.7

*** Opdatering 19.10.17 skyldes, at Gaspoint Nordic har offentliggjort forkert pris for september og oktober 2017. Fejlen påvirker kun indeks for oktober 2017.