UDBUD

/

HVO-INDEKS

Trafikselskaberne i Danmark har udviklet et nyt HVO-omkostningsindeks. Det er en variant af det fælles omkostningsindeks, som beregnes hver måned af Trafikselskaberne i Danmark.

I kontrakter med busser, der anvender HVO eller BtL sker reguleringen helt eller delvist, afhængigt af formuleringen i den enkelte kontrakt, efter udviklingen i HVO-omkostningsindekset.

Ved beregningen af HVO-omkostningsindeks erstattes forbrugerprisindekset for dieselolie med et særligt HVO-prisindeks. Dette HVO-prisindeks beregnes ud fra udviklingen i et svensk indeks for HVO. Det svenske HVO-indeks er udarbejdet af Indexrådet med deltagelse af Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag og Svenska Taxiförbundet. Indekset er baseret på svenske HVO-priser inkl. skatter og ekskl. moms.

Det svenske HVO-indeks er tilgængeligt på http://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/index/hvo-index/

Det svenske indeks omregnes fra SEK til DKK på basis af Nationalbankens valutakurser på samme tidspunkt som er udgangspunktet for det svenske indeks: http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/valutakurs/Sider/default.aspx

HVO-omkostningsindekset beregnes således, at det for februar 2018 er 123,7.

Hvis et eller flere af de delindeks, der indgår i de to omkostningsindeks, bortfalder eller ændrer indhold i kontraktperioden, forbeholder kontraktgiveren sig ret til at indsætte et andet tilsvarende indeks. Dette vil ske efter drøftelser mellem Trafikselskaberne i Danmark, Danske Busvognmænd og Dansk Kollektiv Trafik.


HVO-omkostningsindeks
December 2018
November 2018
Oktober 2018
August 2018

Se hvordan omkostningsindekset er beregnet mv via dette kildeark.