UDBUD

/

REGULERINGSINDEKS FOR A- OG B-KONTRAKTER

Her på siden findes det gamle reguleringsindeks for A- og B-kontrakter uden for Movia. Reguleringsindekset anvendes foruden trafikselskaberne af regioner og kommuner mv. til regulering af betalingssatserne for diverse kørselskontrakter.

Trafikselskaberne anvender i dag Trafikselskaberne i Danmarks nye omkostningsindeks for alle nyindgåede kontrakter. Udgivelsen af Reguleringsindekset for A- og B-kontrakter vil derfor standses, når der ikke længere vurderes at være et behov for dette hos Trafikselskaberne.

Ændring fra marts 2015: Halvårligt reguleringsindeks ændres til månedligt reguleringsindeks Iht. aftale af 24.9.2014 mellem Danske Busvognmænd , DI Transport, Trafikselskaberne, Bat, FynBus, Midttrafik,  og Sydtrafik.

Beregning af nyt månedlig reguleringsindeks kan ses i nedenstående publikation for marts 2015.

Skøn: Udgivelserne på denne side indeholder ingen prognose for udviklingen af det gamle reguleringsindeks. Der henvises til prognosen på side 3 i publikationen for omkostningsindekset.


Reguleringsindeks for A og B kontrakter:

November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
Juni 2018
Maj 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Marts 2017
Februar 2017
Januar 2017
December 2016
November 2016

Adobe Reader

For at kunne læse notater og publikationer på trafikselskaberne.dk, skal du have Adobe Reader installeret.

Klik her for at hente nyeste version af Adobe Reader.