UDBUD

/

KONTRAKTTYPER

Kontrakttyper
Kontrakter med operatører indgås som nettokontrakter eller bruttokontrakter.  I nettokontrakter modtager operatøren alle billetindtægter samt en fast basisbetaling, mens operatøren modtager fast betaling for den udførte kørsel ved bruttokontrakter. I begge typer kan der laves incitamentsstrukturer, så operatøren belønnes for f.eks. passagerfremgang, højere kundetilfredshed mm.

På busområdet anvendes bruttokontrakter med operatører, i modsætning til jernbaneområdet, hvor man traditionelt har nettokontrakter. Der er ikke noget lovmæssigt, der hindrer trafikselskaberne i at anvende nettokontrakter på busområdet. I den kollektive bustrafik både i Danmark og udlandet har der løbende været drøftelser om anvendelse af de to kontraktformer og hvad der kan generere flest passagerer.

I mange af de bruttokontrakter, der anvendes i Danmark, er der forskellige grader af incitamenter både i form af bod og bonus, og i øjeblikket er der flere trafikselskaber, som laver forsøg med store incitamenter i kontrakterne, bla. Movia, som har succes med stor passagerfremgang på linje 150S og 173E.

Helsingborg-model
Helsingborg er på kort tid blevet meget berømt i Danmark for deres succes med kollektiv trafik. ’Hinsidan’ har de haft en meget stor passagerfremgang på deres bybusser, hvor entreprenøren er stærkt inddraget i bestræbelserne for at få flere kunder til den kollektive trafik. Der har været stor interesse fra trafikselskaberne for at undersøge Helsingborg-modellen nærmere.

Modellen er kendetegnet ved først og fremmest massive investeringer i den kollektive trafik til terminaler, fremkommelighed mm. og en omfartsvej til 330 mio. sv.kr. uden om Helsingborg, der har bidraget til at sikre busserne i byen en højere gennemsnitshastighed i byen. Samtidig har der været en meget tæt dialog mellem kommunen, Skånetrafiken og operatøren, om at sikre flere kunder. Hertil er der en betragtelig bonus til operatøren, hvis denne lever op til målsætningen om flere kunder, samtidigt med at kundetilfredsheden er i top. Kontraktgrundlaget er en bruttokontrakt.

Det er imponerende resultater, der er opnået med bla. passagervækst hvert år, højere kundetilfredshed og større medarbejdertilfredshed blandt chauffører. Det skal dog bemærkes, at Helsingborg kom fra et meget dårligt udgangspunkt for kollektiv trafik, og den kraftige stigning derfor betyder, at niveauet for køreplantimer pr. indbygger nu er omtrent som i Hillerød.
Flere trafikselskaber arbejde med incitamentsmodeller. Læs mere under Udvikling/incitamentskontrakter.

Læs også notat fra Trafikstyrelsen om Helsingborgmodellen.

Bonus for godt miljø
Midttrafik har i sit 14. udbud indført tre incitamentsmodeller for bybusserne i Randers.

For det første vil der blive udbetalt en bonus på 8 kr. for hver liter dieselolie, der spares i forhold til normen, som er sat til 11 liter pr. køreplantime. For det andet får busselskabet en bonus på 2.000 kr. pr. måned, der køres med en miljøvenlig bus. For det tredje vil der fra 2011 blive udbetalt en bonus til busselskabet for hver
ekstra passager, der kører med – i forhold til antallet i det første kontraktår.

Halvdelen af bonusbeløbet for flere passagerer fordeles mellem chaufførerne og busselskabet. Den anden halvdel skal Randers Kommune bruge til indkøb af mere trafik eller forbedring af vilkårene for kørslen.

Midttrafiks 14. udbud omfatter kørsel med 23 bybusser og 25 lokale rutebiler i
Randers Kommune. I alt 105.000 køreplantimer pr. år. Nye kontrakter starter den 31. januar 2010 og vil gælde i mindst 5 år – for bybusserne dog mindst 8 år.