UDBUD

/

KVALIFIKATIONSORDNING

Ny arbejdsgange i Movia ved udbud

Movia arbejder på at effektivisere udbudsarbejdet for operatører og for Movia selv.

Operatører kan kvalificere sig til at afgive bud på servicetrafikken hos Movia for 3 år ad gangen. Det betyder, at operatøren skal sende materiale ind én gang for at blive kvalificeret til at afgive bud på bustrafikken. I modsætning til den normale arbejdsgang, hvor operatører sender materiale ind, hver gang de byder på en del af trafikken. Ved at kvalificere sig til at afgive bud kan operatørerne slippe for at aflevere materiale flere gange årligt.

Den nye ordning gælder for almindelig rutebuskørsel, servicebuskørsel, telebuskørsel og åben skolebuskørsel, mens udbud for Flextrafik fortsætter på normal vis.

Det betyder, at Movia stopper med at annoncere udbud, men istedet selv sender materiale om udbud til de operatører, som er tilmeldt og godkendt ordningen. Det betyder også, at Movia selv skal være opmærksomme på, om der kommer nye operatører på markedet og opfordre dem til at kvalificere sig.

Første udbud efter kvalifikationsordningen sker til foråret 2009.

Borgerinddragelse/borgerhøring

I forbindelse med omfattende køreplanændringer indenfor FynBus’ område, søsatte FynBus i foråret 2010 en stor borgerportal, som havde til formål at inddrage borgerne i køreplanprocessen. Over 1.100 fynske brugere afgav høringssvar og rigtig mange af borgernes inputs var med til at forbedre køreplanprocessen. Efter køreplanskiftet den 1. august er FynBus fortsat i dialog med brugerne, og det er planen at fortsætte og videreudvikle dette dialogforum som en mulighed for at spørge kunderne til råds, før nye planer iværksættes.

Parallelt med borgerportalen har FynBus oprettet en chauffør-portal, hvor chaufførerne løbende kan kommentere ruter og køreplaner. Formålet her er en løbende kvalitetsopsamling fra chauffører direkte til køreplanlæggere.