TRAFIKSELSKABER

/

OPGAVER

Trafikselskaberne administrerer den kollektive trafik i et område. Det betyder, at trafikselskabernes opgaver, dækker over: 

Indkøb af kollektiv trafik
• Trafikselskaberne udbyder og indkøber bustrafik hos entreprenører

Trafikplanlægning
• Trafikselskaberne fastlægger rutenet og udarbejder køreplaner for lokal og regional bustrafik ud fra kommunernes og regionens ønske og koordineret, så trafikken udgør et sammenhængende tilbud for kunderne inden for trafikselskabet og på tværs af trafikselskaber

Udvikling af bustrafikken
• Alle trafikselskaber arbejder med udvikling af den kollektive trafik. Det gælder incitamentskontrakter, sms-billetter, fremkommelighed mm. Læs mere under udvikling.

Trafikplan
• Trafikselskaberne udarbejder hvert fjerde år en trafikplan, der hænger sammen med statens, og som udtrykker serviceniveauet og regionens og kommunernes politiske og økonomiske målsætninger for den trafik, trafikselskabet varetager

Takstsystem
• Fastsættelse af takstsystem, takster og billetteringssystem for den trafik, der varetages af trafikselskabet

Individuel handicapkørsel
• Trafikselskaberne varetager kørsel for svært bevægelseshæmmede. Herudover kan region og kommuner vælge at lade trafikselskabet udføre individuel personbefordring som følge af anden lovgivning. Der er i trafikselskaberne masser af eksempler på hvordan denne service udnyttes.

Privatbaner
• Trafikselskaberne er trafikkøber og infrastrukturforvalter på privatbaneområdet

Kontrol
• Trafikselskaberne udfører kvalitetskontrol på gaden for at sikre et højt kvalitetsniveau, ligesom mange entreprenører selv udfører kvalitetskontrol af deres eget produkt.