TRAFIKSELSKABER

/

ANSVAR FOR KOLLEKTIV TRAFIK

Lovgivningen om kollektiv trafik er samlet i én lov om trafikselskaber, der gælder hele landet. Loven medførte oprettelsen af de seks trafikselskaber, der ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra de deltagende kommuner og regionsrådet. I Region Sjælland og Region Hovedstaden (ekskl. Bornholm) blev Movia oprettet som ét samlet trafikselskab. Med hensyn til Movia fastsætter loven principperne for fordelingen af finansieringen mellem regionerne og kommunerne og internt mellem kommunerne, mens de jysk-fynske trafikselskaber selv fastsætter finansieringsprincipperne.

Fordeling af ansvar for den kollektive trafik
Kommunerne fik med strukturreformen større ansvar for den kollektive trafik. Kommuner har ansvar for lokale veje og deltagelse i trafikselskaber og finansiering af lokal bustrafik samt handicapkørsel.
Regionerne er sammen med trafikselskaberne ansvarlig for den regionale bustrafik og for lokalbanerne. Regioner har ansvar for at oprette trafikselskaber, at deltage i trafikselskaber og finansiering af regional bustrafik samt privatbaner.

Transportministeriet har ansvar for, at de lovgivningsmæssige rammer for bustrafikken er i orden, at den er organiseret på den rigtige måde. Staten har derudover ansvar for det overordnede vejnet og for størstedelen af togtrafikken.