MILJØ

/

MILJØVENLIGE BUSSER

Kollektiv trafik er i sig selv miljøvenligt, men der findes mange forskellige busløsninger med hver deres fordele og ulemper for miljøet. Hvordan kan man bedst skåne miljøet ved buskørsel?

Der er forskellige muligheder for at bruge alternativ energi i bussen. De muligheder prøves i nogle selskaber.

Biodiesel
Nordjyllands Trafikselskab er som partner til Aalborg Kommune involveret i et stort EU-finansieret projekt, Archimedes, hvor seks europæiske byer igennem en lang række demonstrationsprojekter arbejder for en effektiv og bæredygtig trafik. Et væsentligt element for den kollektive trafik bliver at øge andelen af alternative brændstoffer og rene og energivenlige køretøjer. Det indebærer bl.a., at der i Aalborg i 2010 indsættes minimum 50 busser, som benytter 2. generations bio-diesel.

Elbusser
Movia introducerer små eldrevne busser i Københavns centrum sammen med Københavns Kommune til foråret 2009. Kommunen har ønsket at indføre busser, der er mere miljøvenlige end normale køretøjer. Da busserne kører ved hjælp af strøm fra et batteri, er der ingen udledning af partikler, kvælstofoxider og CO2 fra selve bussen. Yderligere er støjniveauet lavere end fra en almindelig dieselbus. Dette bidrager til et renere og bedre miljø i det indre København. Busserne er 7 meter lange og kan køre med cirka 30 passagerer. Der indsættes 9 busser på en cirka 8 km lang ringlinje i indre København. Busserne kan køre cirka 140 km pr. opladning, hvorfor de skal lades op hver nat på garageanlæg.

Letvægtsbusser
Bussens lavere vægt betyder et lavere forbrug af diesel og et mindre vejslid. Når der ikke bruges så meget brændstof, er udledningen af skadelige stoffer mindre. Busserne bruges f.eks. i  Helsingør og omegn, og sikrer borgerne en lavere udledning af drivhusgasser. Drivhusgasserne er medvirkende til den globale opvarmning.

Hybridbusser
Movia indsætter de tre første hybridbusser ultimo 2010. Derudover søger Movia om penge til at lave et forsøg med hybridbusser fra forskellige europæiske busproducenter.

En hybridbus har både en almindelig dieselmotor og en elmotor. Dette gør det muligt for dieselmotoren at stoppe, når bussen holder ved lyskryds eller busstoppested, og dermed bruge mindre brændstof. Dieselmotoren starter først, når bussen er oppe i fart, og anvender bremseenergi til at oplade batterierne, der driver elmotoren. Det vil sige, at bussen, genbruger den energi, de hyppige nedbremsninger skaber. En hybridbus kan derfor køre ca. 30 % længere på literen.

Opgradering af brugte busser
I stedet for at skrotte gamle busser og købe nye og moderne har nogle trafikselskaber benyttet en ny teknologi, der opgraderer en brugt bus til en højere standard. F.eks. har Movia renoveret de brugte busser, der blev renoveret til den nye kontrakt på linje 173E, og forsynet dem med udstyr, der miljømæssigt bringer busserne op på niveau med en ny bus.

Sommerfuglemærket
Movia indførte i oktober 2007 et synligt, grønt sommerfuglemærke på nye, miljøvenlige busser på en række buslinjer. Sommerfuglen skal signalere bæredygtighed og betyder, at bussen enten er en letvægtsbus, eller kører med EEV eller EURO 5 standard. Det betyder, at disse busser har en særlig høj miljøstandard - for passagerernes skyld og for miljøets.

Pr. 1. august 2010 indførte FynBus sommerfuglemærket, som nu er monteret på alle de busser, der overholder EEV-standard, herunder de 85 fabriksnye regionalbusser, der netop er sat i drift. Mærket er tillige monteret på 25 nye bybusser i Odense, og sommerfuglemærket vil blive udbredt efterhånden som busflåden overholder de krav, som sommerfuglemærket kræver.