MILJØ

/

VIRKEMIDLER

Trafikselskaberne i Danmark mener, at løsningen på Danmarks og den kollektive trafiks miljø- og trængselsproblemer ligger i en kombination af tiltag. En del af dette er at gøre busserne mere miljøvenlige og styrke den kollektive trafik for dermed at øge passagertallet.

  • Miljøvenlig teknologi
  • Etablering af  letbanesystemer langs de meget trafiktunge veje i hovedstadsområdet
  • Etablering af hurtigkørende busser i eget tracé på indfaldsveje og som fødelinier til skinnebåren trafik
  • Øget fremkommelighed ved etablering af busbaner og prioriterede lyssignaler
  • Komfort- og serviceopgradering på stationer, i tog og i busser

Trafikselskaberne arbejder fortsat for at nedbringe energiforbruget og finde mere miljørigtige løsninger bl.a. ved optimering af bussernes motorteknologi, kørselsmønstre og hastighed.