MILJØ

/

MILJØZONER

Københavns Kommune har etableret Danmarks første miljøzone  pr. 1. september 2008 og d. 1. februar 2009 blev en tilsvarende miljøzone indført i Aalborg. Miljøzonen omfatter lastbiler og busser over 3½ ton.

Kravene til køretøjerne er:
• Efter 1. februar 2009 skal motorstandarden være Euro 3 eller påmonteret partikelfilter.
• Efter 1. juli 2010 strammes kravene til motorstandarden til Euro 4 eller påmonteret partikelfilter.

I hovedstaden omfatter zonen vil området inden for Ring 2 og Vejlands Allé på Amager. Her bor 65 procent af borgerne i Københavns Kommune og på Frederiksberg. Det er også her, at 85 procent af de to kommuners arbejdspladser ligger. Den geografiske afgrænsning i Aalborg er en zone afgrænset af Østre Alle-ringen og Limfjorden med en transitrute via Limfjordsbroen. Transitruten skal sikre køretøjerne et alternativ til E45, når de skal passere Limfjorden ved Aalborg.

Erfaringer med indførelsen af miljøzoner i andre lande viser, at der ikke går lang tid, inden den renere luft positivt kan ses i sundhedsstatistikkerne.

Lov om miljøzone giver mulighed for miljøzone i København, Frederiksberg, Århus, Odense og Aalborg Kommune. Lovgivningen sikrer at samme regler gælder i alle de kommuner, der indfører miljøzone

Læs mere om miljøzoner