MILJØ

/

TRÆNGSEL

Trængsel er et af de helt store temaer i diskussionen om trafikudvikling og mobilitet. Vi spilder tid og milliarder af kroner på at sidde i kø, både i bus og i bil.

Både enkeltpersoner og landets samlede økonomi lider under de stigende trængselsproblemer. Den stigende biltrafik medfører øget trængsel og skaber problemer for fremkommeligheden både for persontrafikken og for erhvervs­transport og kollektiv trafik, især i myldre­tiden. Biltrafikken forventes ovenikøbet at stige yderligere, hvis der ikke gribes ind. Vejdirek­toratet har skønnet, at trafikken på alle de overordnede veje i hovedstadsområdet vil vokse 20-35 pct. over de næste 10 år. Tilsammen har alle lønmodtagere i Danmark 43 millioner km til arbejde og 43 millioner km hjem igen - hver dag.

Ved at investere i anlægsudgifter og fremkommelighedsprojekter til kollektiv trafik vil man kunne flytte passagerer fra biltrafikken over i den kollektive trafik. Det vil igen skabe øget fremkommelighed og mindske eller bidrage til, at trængselsproblemerne ikke stiger yderligere.