OM TRAFIKSELSKABERNE I DANMARK

Trafikselskaberne i Danmark blev stiftet 01.08.2008. Medlemmerne er de seks trafikselskaber i Danmark.

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formanden fra hvert trafikselskab samt næstformanden for Movia. Formand for Trafikselskaberne i Danmarks bestyrelse er Morten Andersen, Formand for Fynbus.

Medarbejder i foreningen

Seniorkonsulent Morten Brønnum Andersen, mba@moviatrafik.dk, Tlf: 23206131