OM TRAFIKSELSKABERNE I DANMARK

/

ARBEJDSOMRÅDER

Under foreningen Trafikselskaberne i Danmark er der mange områder, hvor trafikselskaberne samarbejder, herunder blandt andet.

Kontrakter

Busser og miljø
Trafikplanlægning
Handicapkørsel
HR
Kommunikation
Erfa-gruppe for jurister

Derudover er der samarbejde på tværs af selskaberne, som ikke hører under Trafikselskaberner i Danmark om f.eks. X-bus, IT-systemer med videre.

Samarbejde på tværs af kollektiv trafik
Trafikselskaberne deltager desuden i samarbejde med andre inden for kollektiv trafik i bla. Rejseplanen og Bus&Tog.