OM TRAFIKSELSKABERNE I DANMARK

/

BESTYRELSE

Bestyrelsen konstituerede sig den 21. maj 2014, og ser nu ud som følger:

Formand Morten Andersen, FynBus
Næstformand Per Hovmand, Movia
Carsten Scheibye, BAT
Hans Bang Hansen, Midttrafik
Thomas Gyldal Petersen, Movia
Thomas Kastrup-Larsen, NT
Jesper Frost Rasmussen, Sydtrafik