OM TRAFIKSELSKABERNE I DANMARK

/

BESTYRELSE

Bestyrelsen konstituerede sig den 9. marts 2018, og ser ud som følger:

Formand Claus Wistoft, Midttrafik
Næstformand Per Hovmand, Movia

Morten Andersen, FynBus
Leif Olsen, BAT
Kirsten Jensen, Movia
Nuuradiin S. Hussein, NT
Henning Ravn, Sydtrafik