Trafikselskaberne

UDVIKLING

Alle vil styrke den kollektive trafik
– vi gør det!
På trods af den store nedgang i passagertallet generelt i busser i Danmark, dukker der solstrålehistorier op fra rundt omkring i landet. Fra enkelte buslinjer i København og lokalbaner i Nordjylland meldes om flere passagerer. Hvad er det, der går godt? Her på siden kan du få en kort introduktion til de væsentligste initiativer, projekter og forsøg, der allerede er i gang i landets trafikselskaber.

Udvikling er nødvendigt
Trafikselskaberne udvikler hele tiden på området for kollektiv trafik. Både fordi vi vil, men også fordi det er tiltrængt – vi mister passagerer - og fordi det er i tråd med både den politiske vilje og befolkningens ønsker. Alle ønsker at styrke den kollektive trafik, og på denne side kan du se, hvad vi kan løfte inden for de nuværende økonomiske rammer.

Passagermønstre og behov ændrer sig og kræver nye fleksible løsninger for kollektiv trafik. Lovgivning og økonomi ændrer sig og sætter begrænsninger for eller åbner nye nuligheder for den kollektive trafik. Når der åbner sig nye muligheder med ny teknologi, bliver det udnyttet til for eksempel at gøre det lettere at købe billet eller til at benytte internet i bussen. 

Printet, den 17/11-18 fra www.trafikselskaberne.dk/trafikselskaberne.dk/udvikling/