UDVIKLING

/

FREMKOMMELIGHED

Bussen skal hurtigt og sikkert frem. Det er altafgørende for bussens værdi som transportmiddel. Derfor arbejder trafikselskaberne for at skabe de bedste betingelser for busserne i konkurrencen om den trange plads ude på vejene.

Bussen først
Det kalder man for "fremkommelighed", og det betyder i praksis ofte at etablere specielle busbaner og busprioriteringer i kryds, sådan at busser fortrinsvis møder grønt lys, og at de har ret til at køre for grønt nogle sekunder før billisterne m.v.

Det er ikke trafikselskaberne, som betaler anlægsomkostninger for busprioritering, det vil sige, at trafikselskaberne blot kan rådgive kommuner om, hvor der kan hentes afgørende minutter ved at etablere en form for busprioritering.

Pragteksempel på fremkommelighed i kryds
Københavns Kommune har netop installeret et helt nyt system til prioritering af busserne på linje 5A. I de lyskryds, hvor systemet er installeret, bliver flere end hver femte bus mødt af et grønt lys, der ellers havde været rødt. Allerede nu tegner det til en succes for både passagererne, der bruger 5A, og kommunen, der finansierer buslinjen.

Systemet virker ved, at bussens computer giver besked til en server i Movia, når bussen passerer fastlagte steder inden de elleve lyskryds, hvor systemet er installeret. Fra Movia sendes beskeden videre til lysreguleringen, og hvis lyset er ved at skifte til rødt i bussens retning, kan det grønne lys forlænges i typisk op til 10 sek. og nok til at bussen slipper igennem. Dermed sparer bussen og passagererne den tid, det tager at vente på næste grønne lys.

Bussen skal tænkes ind
Trafikselskaberne satser på et tæt samarbejde med kommunerne om publikumsfaciliteter, busprioriteringer, koblinger mellem kollektiv trafik og kommuneplanlægning samt lokal markedsføring.

Især i forbindelse med kommunalplanlægning ønsker trafikselskaberne, at den kollektive trafik bliver tænkt ind i en meget tidlig fase af planlægningen, sådan at man kan sikre en god betjening af kunderne i nye bydele eller boligområder.

Respekt for bussen

Sydtrafik kører kampagnen ’Respekt for bussen’, som bl.a. skal medvirke til at se bussen som et gode og ikke et onde i trafikken og få øvrige trafikanter til at give plads til bussen.