UDVIKLING

/

REJSEKORT

Et rejsekort ligner andre betalingskort og er en elektronisk billet, ligesom man kender det fra flere storbyer i verden. Forskellen på den danske model og resten af verden er, at rejsekort i Danmark skal gælde til al kollektiv trafik på tværs af alle takstområder.

Al kollektiv trafik på en billet
Rejsekort skal virke i bus, tog og metro. Rejsekortet bliver en fælles billet for Arriva-Tog, DSB, DSB First, DSB S-tog, Movia, Metroen, NT og Sydtrafik og flere busselskaber overvejer at tilslutte sig. Rejsekort udrulles i et område ad gangen. Rejsekortet implementeres i hele landet efter en aftaleudrulningsplan, der starter med prøvestrækninger på Sjælland, hvor kunderne hjælper med at finde fejl. Siden hen vil rejsekortet blive taget i brug i hele landet.

Rejse med rejsekort
Kunderne sætter penge på deres rejsekort og kan rejse. De checker ind og ud med deres rejsekort på kortlæsere, der er sat op i busser og på perroner. Systemet beregner automatisk prisen efter endt rejse. Kunderne optjener rabat, jo mere de rejser og derfor bliver hver rejse billigere, jo mere man rejser.


Med rejsekort behøver man ikke at kende til takst og zoner eller have flere typer klippekort. Så længe der er penge på kortet, kan man rejse når som helst. Man kan fylde penge på kortet ved at lave en automatisk tank-op-aftale med trafikselskaberne,  fx DSB eller Movia. Eller man kan gøre det via busselskabernes og DSBs billetsalg, i de rejsekortautomater, der står på stationer, og på www.rejsekort.dk 

Forenkling
Rejsekortet bliver indført for at modernisere og harmonisere de mange forskellige billettyper, takster, zoner og rabatter, som hvert bus-, togselskab har i dag. For kunderne bliver det lettere at bruge den kollektive trafik og trafikvirksomhederne forventer derfor, at der vil være en stigning i passagertallet på grund af rejsekort.

Bedre datagrundlag
Det bliver en stor fordel for trafikvirksomhederne, at rejsekort vil give et mere præcist billede af rejsemønstrene i Danmark. Det vil være muligt at planlægge og koordinere trafikken bedre til fordel for både passagerer og ejere, dvs. kommuner,  region og stat som betaler regningen.

Rejsekort A/S
Selskabet er sat i verden for at administrere kontrakten med leverandøren af rejsekortsystemet, East-West. Rejsekort A/S har blandt andet ansvar for at teste systemet og følge East-Wests leverancer.
Rejsekort A/S blev stiftet i 2003 og aktionærerne er Movia, DSB, Metroselskabet, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab.
Leverandøren af rejsekortsystemet er et konsortium, East-West Denmark Aps, som er ejet af Thales med 80 pct. og Accenture med 20 pct.

Læs mere om rejsekort her

rejsekort.dk

DSB om rejsekort