UDVIKLING

/

VISIONER FOR KOLLEKTIV TRAFIK

Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik

I juni 2009 udgav Trafikselskaberne i Danmark i samarbejde med KL og Danske Regioner et fælles oplæg om visioner for den kollektive trafik, i hvilket der bliver givet et bud på, hvad der skal til for at få flere passagerer i den kollektive trafik. Bussernes og lokalbanernes rolle i den kollektive trafik, mindsket trængsel samt transportens påvirkning af miljø og klima er blandt de andre områder, der også bliver omtalt.

Du kan læse hele visionspapiret her:

Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik

Adobe Reader

For at kunne læse notater og publikationer på trafikselskaberne.dk, skal du have Adobe Reader installeret.

Klik her for at hente nyeste version af Adobe Reader.