Trafikselskaberne

Trafikselskaberne i Danmark - Danish Public Transport Authorities

- er trafikselskabernes platform, hvorfra de kan varetage fælles interesser. Dels fagligt i form af et samarbejde. Dels politisk som et talerør.

Trafikselskaberne

Foreningen arbejder bl.a. for øget fokus på bussen som sammenhængskraft i den kollektiv trafik samt bedre koordinering mellem trafikformer.

TiD blev stiftet 01.08.2008. Medlemmerne er de seks danske trafikselskaber: BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik.

Foreningen ledes af en politisk bestyrelse bestående af formanden fra hvert trafikselskab samt næstformanden for Movia. Formand for Trafikselskaberne i Danmark er Steen Vindum, formand for Midttrafik.