Skip to content

Trafikselskaberne i Danmark

Trafikselskaberne i Danmark arbejder for at sikre danskerne god kollektiv transport uanset hvor i landet de bor. Når flere rejser sammen, gavner det klimaet og den grønne omstilling, og der bliver mindre trængsel på vejene. I foreningen koordinerer vi fælles sager, deler viden og samarbejder om nye og innovative løsninger, som kan styrke mobiliteten i Danmark. TID, Trafikselskaberne i Danmark, blev stiftet den 1. august 2008 og medlemmerne er de seks danske regionale trafikselskaber NT, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus, Movia og BAT. Foreningen ledes af en politisk bestyrelse bestående af formanden fra hvert trafikselskab samt næstformanden for Movia. Formand for Trafikselskaberne i Danmark er Steen Vindum, formand for Midttrafik.

Trafikselskaberne

Foreningen arbejder bl.a. for øget fokus på bussen som sammenhængskraft i den kollektiv trafik samt bedre koordinering mellem trafikformer.

TiD blev stiftet 01.08.2008. Medlemmerne er de seks danske trafikselskaber: BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik.

Foreningen ledes af en politisk bestyrelse bestående af formanden fra hvert trafikselskab samt næstformanden for Movia. Formand for Trafikselskaberne i Danmark er Steen Vindum, formand for Midttrafik.

Mærkesager

Trafikselskaberne i Danmark har fire mærkesager: Styrket mobilitet i landområderne, nyt ungdomskort, den grønne omstilling samt trafikselskabernes økonomi. Du kan her læse nærmere om mærkesagerne, ved at besøge de fire undersider, hvor de bliver uddybet.

Styrket mobilitet i landområderne

Den kollektive trafik spiller en central rolle i at få Danmark til at hænge bedre sammen og i at fremme den grønne omstilling. Men skal mobiliteten styrkes i landområderne, kræver det nytænkning og en mere fleksibel lovramme for trafikselskaberne

LÆS MERE

Nyt ungdomskort

Hvis Danmark skal i mål med den grønne omstilling, skal flere unge ind i den kollektive transport, men lige nu går udviklingen den modsatte vej. Der er brug for en modernisering af det nuværende ungdomskor

LÆS MERE

Grøn omstilling

Trafikselskaberne har stor fokus på omstilling af bustrafikken, og selskaberne har sat mål, som samlet betyder, at så godt som alle busser senest i 2030 forventes at anvende et fossilfrit drivmiddel.

LÆS MERE

Trafikselskabernes økonomi

Manglende passagertal efter Covid-19 har medført et fald i indtægterne og ikke mindst de voldsomme stigninger i brændstofpriserne betyder, at trafikselskaberne lige nu mangler over en milliard kroner. 

LÆS MERE